Seminar 11. mai 2019

Åpent seminar om forsamlingsarbeidet på bedehuset

Under er skriftlege versjoner av nokre av innlegga som vart halden på Tankesmia sitt opne seminar 11. mai 2019. Velkomen til nytt seminar våren 2020.

 

Kva er det bibelske idealet for menighet/forsamling. Korleis fungerer det i praksis. Samandrag av presentasjon. 

Les meir

Erfaringer og praksis i Normisjon ved etablering av forsamlinger. Vil du gå meir i dybden har Erling Birkedal skrive ein lengre artikkel om det same temaet som du finn her.

Presentasjonen frå seminaret finn du her.

Korleis manøvrere i alle dei straumane som finst i bedehus og kyrkjelandskapet? Korleis bevarer me ei sunn forsamling.

Les meir

Tankesmia bedehusforsamlingar